Půjčovna minibusů Praha
29.07.2021

„Řidič musí přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat“. Přesně takto hovoří zákon o silničním provozu. Přesto je nepřiměřeně vysoká rychlost častým důvodem úmrtí na silnicích. Vysoká rychlost však není jediným zabijákem, tím se může stát také nepřiměřeně pomalá rychlost.

V roce 2019 v důsledku jízdy ve vysoké rychlosti zemřelo 188 osob z celkových 547 obětí dopravních nehod. V roce 2020 to bylo 151 osob ze 460. Už z těchto čísel můžete vidět, jak je jízda vysoko nad povoleným maximem nebezpečná. Dnes se však podíváme na opačný problém, kterým je jízda hodně hluboko nad maximálním rychlostním limitem.

Pomalu bez důvodu? Nikoliv

Zákon o silničním provozu říká také to, že řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích pomalou jízdou, která je bezdůvodná. Současně nesmí omezovat provoz ani pomalým předjížděním, což je jev, který je na dálnicích stále častějším. Z těchto zákonů si lze vyvodit fakt, že bychom měli jezdit v rychlosti, která se blíží povolenému maximu. Je jasné, že když bude silnice plná sněhu či ledu, pojedete pomalu – v tomto případě k tomu máte důvod. Jestliže však jedete 50 tam, kde můžete jet 90 a nemáte k tomu pádný důvod, nejen že omezujete, ale také ohrožujete další účastníky silničního provozu.

Jeden pomalý řidič dokáže nervovat spousty dalších

Řidič, který jede rychle, je nebezpečný hlavně sám sobě. Naopak řidič jedoucí pomalu je nebezpečný hlavně pro ostatní. V úsecích, kde se nedá dobře předjíždět, se za ním tvoří zbytečné kolony – to někteří řidiči nesou špatně a odmění se vám tím, že se na vás budou doslova lepit, budou troubit, gestikulovat, nebo se vás pokusí předjet i ve chvíli, kdy je to riskantní.

Jak to vypadá v zahraničí?

Problémy s pomalou jízdou se v ČR zatím příliš neřeší, v zahraničí však začínají tyto nešvary sledovat. V Británii z důvodu příliš pomalé jízdy zemřely v roce 2019 dvě osoby, dalších 26 bylo těžce zraněných a 132 lehce. V Austrálii najdete dokonce zákon, který stanovuje, že řidič nesmí bránit dalším osobám v jízdě.

Kdy (ne)jezdit pomalu?

Občas je však k pomalejší jízdě objektivní důvod – nezkušení řidiči začátečníci si na rychlejší jízdu zprva netroufají, starší osoby se zase snaží být opatrnější. Pak jsou zde však lidé, kteří zpomalí, protože telefonují za volantem, ti, kteří pozorují dění kolem dopravních nehod nebo ti, kteří jedou pomalu a kochají se svým okolím.