DUcato
15.02.2021

Množství dopravních nehod, při nichž dochází ke srážce zvěře s vozidlem, každým rokem neustále přibývá. Následky nehod pak vypadají různě. Někdy je vozidlo jen lehce poškozené, jindy to odnese posádka vozidla, zvěř samotná, jindy je vozidlo v takovém stavu, že už nikdy nebude pojízdné. Víte, co byste měli dělat, abyste riziko srážky se zvěří eliminovali?

Pozor při jízdě v brzkých a pozdních hodinách

K dopravním nehodám, které vznikají v důsledku srážky vozidla se zvěří, dochází nejčastěji v brzkých ranních hodinách, ale i v noci. Zkrátka ve chvílích, kdy je slunce daleko za obzorem. Zvěř má v tuto dobu zvyk pohybovat se v blízkosti silnic, které se nacházejí u lesů, ale i v blízkosti polních cest. V místech, kde je situace velmi kritická, bývají instalovány pachové ohradníky, které by měly eliminovat přebíhání zvěře přes silnice. Stále je zde však spousta míst, kde srnky, zajíci, ale i další zvířata považují silnici za svoji. Za největší prevenci srážky se zvířetem se stále považuje snížení rychlosti. Zejména tam, kde na jejich zvýšený výskyt upozorňuje dopravní značka.

Musíte se naučit předvídat i brzdit

Ve chvíli, kdy jedete rychlosti 90 km za hodinu a překážka je 60 metrů od vás, nebudete mít šanci zareagovat a zabrzdit včas. Pokud však při stejně vzdálené překážce pojedete nižší rychlostí, zastavit stihnete. Brzdná dráha vozidla se liší tím, zda jedete v kamionu, mikrobusu nebo osobním automobilu. Ale také tím, po jakém povrchu jedete, v jakém stavu máte pneumatiky. Velmi častým problémem mnohých řidičů je neschopnost prudkého brzdění. Spousta řidičů vidí překážku, ale podvědomě nohu na brzdovém pedálu střídavě sešlapují a povolují. To je ale chyba. Když uvidíte překážku, musíte brzdu úplně sešlápnout.

Co dělat v případě srážky se zvěří?

Máte před sebou překážku a víte, že nemáte šanci se jí vyhnout? Rozhodně nestrhávejte volant. Jedna srnka vám ublíží méně než strom. Proto prudce brzděte a do toho držte volant ve směru své jízdy. Většinu automobilů, ale i mikrobusů náraz se zvěří zvládne.
V případě, že ke srážce došlo, nepanikařte. Jako první zkontrolujte stav sebe, ale i svých spolucestujících. V případě, že došlo k poranění, zavolejte záchranku. Pokud ke zranění nedošlo, označte místo nehody výstražným trojúhelníkem, oblečte si reflexní vestu a zavolejte policii. Zvíře nikdy nenakládejte do vozidla. Ačkoliv byste měli třeba i dobré úmysly, bylo by to bráno jako pytláctví.